گیفت عروس

رسم دادن هدیه عروسی به زمان های قدیم در فرانسه بر می گردد. گیفت عروسی در آن دوران ، جعبه جواهرات کوچکی بود که از کریستال و سنگ های گرانبها ساخته می شدکه در آن حبه های قند قرار می دادند که نماد مال و مکنت و سلطنت بود.
بعدها، مغز بادام نیز به محتویات جعبه افزوده گردید که در کنار قند، استعاره ای زیبا از تلخی و شیرینی زندگی بود. پس از سالها دادن گیفت در بین جوامع مختلف مرسوم شد تا اینکه امروزه در اکثر نقاط دنیا هدیه ای را به عنوان یادبود مراسم عروسی به میهمانان می دهند