گل آرایی میز یادبود

گل آرایی میز یادبود

میز یاد بود میزی است که گل آرایی و شمع آرایی روی آن انجام می شود و میهمانان برای عروس و داماد یادگاری دردفترچه ، تابلو ، شاخه های درخت و . . . می نویسند.