گل آرایی میز مهمان ها

گل آرایی میز میهمان

گل ها مخلوقات جادویی و فوق العاده ای هستند که می توانند روز هر کسی را روشن کنند. گل آرایی  زینت بخش مجالس و جشن های مختلف از جمله عروسی است ، معمولاً افراد نمی توانند نسبت به گل آرایی جشن خود بی تفاوت باشند و همواره بدنبال ایده های جدید و زیبا هستند . روز عروسی خاص ترین روز در زندگی هر فردی است و باید به بهترین شکل ممکن برگزار شود و باید در نظر داشت  گل ها همیشه باعث لطافت و طراوت هر چه بیشتر محیط اطراف افراد می شود و تاثیر بسیار مثبت روحی و روانی بر روی میهمانان می گذارد. تشریفات الف یکی از بارزترین موارد در باشکوه تر کردن مجالس عروسی و نامزدی را گل آرایی می داند و به همین منظور از گل های ویژه بخصوص ارکیده ، لیلیوم ، آنتریم ، لیسینتوس و آلوستومریا در گل آرایی ورودی ، میز میهمانها ، جایگاه عروس و داماد ، سفره عقد ، میز یادبود و میز شام مطابق با آخرین ژورنال های اروپایی استفاده می کند.

گل آریی میز میهمان با گل های طبیعی و زیبا بسیار جالب توجه است و میهمانان را تحت تاثیر قرار می دهد ، که با گذاشتن گلدان های یا شمعدانهای بلند و کوتاه بر روی میز میهمان یک گل آرایی بی نظیر را به وجود آورد.