گل آرایی سفره عقد

گل آرایی سفره عقد

گل آرایی سفره عقد و استفاده از گل های طبیعی نقش مهمی در زیبایی سفره عقد دارد ، گل آرایی سفره عقد بر اساس نوع سفره و انتخاب عروس و داماد دارای تنوع فراوانی است. تشریفات الف دارای حداقل 40 نوع سفره عقد متفاوت مطابق سلایق مختلف عروس و داماد می باشد.