چای

چای امروزه در فرهنگ ما ایرانیان جایگاه ویژه ای یافته است بنحوی که نخستین متاعی که در مهمانی و عروسی ها مورد استفاده قرار می گیرد. چای امروزه جزء لاینفک زندگی همه اقوام ایرانی است ، تشریفات الف با هماهنگی های از قبل تعیین شده با میزبان چای را بصورت شات ( نفر به نفر ) یا در چایخانه سنتی سرو می کند .