نوشیدنی

نوشیدنی

علاوه بر آب میوه طبیعی که از ابتدای مراسم به هر مقداری که لازم باشد پذیرایی انجام می گیرد همچنین انواع نوشیدنی خنک مانند نوشابه های متنوع ، دوغ ، آب معدنی ، دلستر ، هایپ و . . . بهمراه شام ارائه می شود.