فینگرفود

فینگرفود

فینگرفودها لقمه های کوچک(مینیاتوری) ، غذاهای انگشتی ، غذاهای سرپایی میباشند که معمولاً بعلت سرو شام در اتمام مجالس از ابتدای مراسم بصورت شات یا بار و یا به هر دو صورت پذیرایی انجام می شود.