شام عروسی

شام عروسی

یکی از مهمترین مراحل پذیرایی تشریفات الف شام عروسی میباشد. تشریفات الف با دراختیار داشتن آشپزخانه صنعتی مخصوص بخود و پرسنل مجرب و با استفاده از بهترین مواد اولیه ، غذاهائی با کیفیت قابل رقابت با هتل های پنج ستاره ارائه می دهد.