سرویس پذیرایی

سرویس پذیرایی

سرویس های پذیرایی و رنگ دستمال ها و ... مورد استفاده بر روی میز میهمانها و میزهای وی آی پی متناسب با رنگ گل های انتخاب شده توسط عروس و داماد دیزاین می شود که در اینجا نمونه هایی از آنرا را مشاهده می نمایید.