دیزاین

دیزاین مراسم عروسی شما یکی از مهمترین بخش هایی است که مورد توجه مدعوین قرار می گیرد. انتخاب یک دیزاین زیبا و جذاب می تواند ضمن به وجد آوردن میهمانانتان گویای سطح اجرای خدمات عروسی شما باشد .

در این راستا تشریفات الف با چند شرکت اروپایی همکاری مناسبی دارد بدین صورت که وسایل دکوری وارد و یا در صورت مشابه سازی در داخل ساخته و تهیه می شود بطوریکه بتواند آخرین متد ها و دیزاین ها را با ادغام با فرهنگ ایرانی بروزرسانی کند .