دکوراسیون خارج سالن

دکوراسیون خارج سالن

دکوراسیون واژه ای است فرانسوی که معادل آن بر اساس تعریف لغت نامه دهخدا عبارت است از: فن و تخصص در رشته آموزشی آذین ، آذین بندی و آراستن. هماهنگ سازی دیزاین شده برای به جلوه در آوردن رنگ ها و اثاثیه و سایر اشیاء ، نحوه چیدمان و تقسیم بندی فضا در بدو ورود میهمانان محیط با شکوهی از مراسم را برای آنها تداعی می کند.