دسر

دسر

یکی دیگر از مراحل پذیرایی تشریفات الف سرو دسرهای متنوع بهمراه شام میباشد این دسرها بصورت کاملاً بهداشتی از مواد اولیه درجه یک با رنگ و عطر بسیار مطلوب که در آشپزخانه صنعتی تشریفات الف تهیه و ارائه می شود.