جشن تولد

جشن تولد

جشن تولد یا جشن زادروز، جشنی است که در سالروز تولد فرد برگزار می شود. ایرانیان نخستین مردمان جهان بودند که زادروز را جشن می گرفتند. هرودوت مورخ یونانی هم دوره با هخامنشیان در کتاب تواریخ خود می نویسد: " در میان همه روز های سال روزی که بیش از همه توسط ایرانیان جشن گرفته می شود، زادروز آنان است ". برگزاری مراسم جشن تولد یکی دیگر از خدمات تشریفات الف به شما عزیزان می باشد.