باغ عروسی

تشریفات مجالس الف علاوه بر باغ اختصاصی با بیش از 70 مورد باغ و سالن در تهران و حومه همکاری داشته و خدمات زیر را به مشتریان محترم ارائه مینماید :

-          معرفی باغ و سالن توسط کارشناسان با سابقه موسسه و آگاه به کیفیت مکانها با قرار بازدید حضوری

-          عقد قرار داد با باغ یا سالن برای برگزاری مجالس

-          دیزاین باغ و سالن با هماهنگی مشتری