آکسسوریز خارج سالن

اکسسوریز خارج سالن

اکسسوریز ها یک سری اشیاء تجملی و دکوری مانند باکس ، قفس ، شمعدانی و . . . می باشند که در فضاهای داخلی و خارجی کار می شوند که باعث باشکوه شدن مراسم می شوند. تشریفات الف اکسسوریز های مراسم را هر ساله با توجه به آخرین متد های اروپایی تهیه و در مراسم استفاده می کند.