همایش و سمینار

همایش و سمینار

همایش بطورکلی بعنوان یک جلسه که چند نفر یا چندین صد نفر یا حتی هزاران نفر در مورد یک موضوع خاص بحث می کنند. سمینار همایش های زنجیره وار افرادی متخصص با مهارتها و تخصصهای متفاوت اما دارای علاقه و نگرانی مشترک که به منظور آموزش و یادگیری دور هم جمع می شوند ، برنامه کاری یک سمینار با هدف تقویت مهارت های افراد شرکت کننده تنظیم می شود. همایش و سمینارها یکی دیگر از خدمات تشریفات الف به شما عزیزان می باشد.